JEŽÍŠ:PRACOVNÍ LISTY PRO PŘEDŠKOLÁKY A PRVŇÁKY

11. března 2019 v 22:14 |  PRACOVNÍ LISTY









JEŽÍŠ: CHLEBA A RYBY - grafomotorika dolní oblouky, matematické představy počítání (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - grafomotorika smyčky (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: O DESETI DRUŽIČKÁCH - zrakové vnímání, rozlišení emocí (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: UTIŠENÍ BOUŘE - grafomotorika kombinace rovných a křivých čar (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: UTIŠENÍ BOUŘE - grafomotorika kombinace rovných a křivých čar (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: JAN KŘTITEL - grafomotorika krátké rovné čáry, obtahování různých křivých čar a horních oblouků (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: ANDĚL MLUVÍ K MARII A JOSEFOVI - zrakové vnímání, zrakové rozlišení (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: CESTA DO BETLÉMA - zrakové vnímání, vnímání prostoru, matematické představy počítání (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: ZTRACENÝ SYN - zrakové vnímání, matematické představy počítání (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: ZACHEUS - prostorové vnímání předložky, sluchové vnímání diktát (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: ZACHEUS - matematické představy počítání, více (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: UČEDNÍCI - prostorové vnímání předložky, sluchové vnímání diktát, barvy (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: POMAZÁNÍ - matematické představy počítání a dokreslování (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: POMAZÁNÍ - grafomotorika různé prvky (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: TOMÁŠ NEVĚŘÍ - vybarvování, omalovánky, zrakové vnímání (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: VJEZD DO JERUZELÉMA - zrakové vnímání, vyhledávání detailů (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: UZDRAVENÍ NEMOCNÝCH: dokreslování, zrakové vnímaní (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: O HOŘČIČNÉM SEMÍNKU - matematické představy, řazení podle velikosti (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: O SVATEBNÍ HOSTINĚ - grafomotorika kombinace rovných čar (špičky, diamanty)


JEŽÍŠ: VODA VE VÍNO (SVATBA V KÁNĚ) - matematické představy: více, méně, stejně (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: TŘI KRÁLOVÉ (TŘI MUDRCOVÉ) - grafomotorika rovné vodorovné čáry, zrakové vnímání (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ KRÁČÍ PO VODĚ - grafomotorika vlny (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: CHUDÁ VDOVA - grafomotorika kruhy (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: DESET MALOMOCNÝCH - zrakové vnímání, sluchové vnímání (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: PASTÝŘI - grafomotorika rovné svislé čáry, matematické představy počítání (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: NA CESTĚ DO EMAUZ (PROROCTVÍ) - zrakové a sluchové vnímání, barvy (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: DOBRÁ ZPRÁVA PRO VŠECHNY - grafomotorika vlnité čáry kolem bodů (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: ROZTRŽENÍ CHRÁMOVÉ OPONY - zrakové vnímání, mat. představy půlení (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: SNÍDANĚ U JEZERA - matematické představy počítání, prostorové vnímání (vpravo, vlevo) (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠOVO NAROZENÍ: časová posloupnost (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: O MILOSRDNÉM SAMARITÁNOVI - zrakové vnímání (ukázka je z této Bible)


JEŽÍŠ: UKŘIŽOVÁNÍ A VZKŘÍŠENÍ - časová posloupnost (ukázka je z této Bible)

JEŽÍŠ: VYHNÁNÍ OBCHODNÍKŮ Z CHRÁMU - grafomotorika dokreslování (ukázka je z této Bible)

JEŽÍŠ: O ROZSÉVAČI - zrakové vnímání stíny (ukázka je z této Bible)

JEŽÍŠ: POKUŠENÍ NA POUŠTI - zrakové vnímání (ukázka je z této Bible)





 


EZAU A JÁKOB

24. května 2018 v 10:05 |  STARÝ ZÁKON
GENESIS 25:19-35

Vzpomínáte si na příběh o Abrahamovi a Sáře? Pamatujete si, jak dal Bůh starému Abrahamovi slib, že mu dá velikou rodinu a že pokud budou Abraham a jeho děti Boha vždy poslouchat a důvěřovat mu, moc dobře se jim povede? Bůh Abrahamovi také prozradil, že jednou zachrání svět díky jeho rodině. Tento slib neplatil jen pro Abrahama, ale i pro jeho syna, pro syna jeho syna, a tak dále.
Bůh svůj slib splnil a Abrahamově ženě Sáře se narodilo miminko. To byl veliký zázrak, protože Sára už byla dost stará - starší než tvoje babička! Rodiče svého chlapečka pojmenovali Izák a celý život ho vedli k tomu, aby Boha miloval a poslouchal ho. Když Izák vyrostl, zamiloval si ženu, která se jmenovala Rebeka a oženil se s ní.
Rebeka, stejně jako předtím Sára, si moc přála miminko, ale dlouho se nemohla dočkat. Její muž Izák se ale od svého tatínka Abrahama naučil, že když se bude modlit a bude Bohu důvěřovat, Bůh mu v jeho trápení pomůže. A to se také stalo! Rebeka jednoho dne zjistila, že je těhotná. Přišlo jí, že se jí miminko v bříšku nějak moc hýbe a proto se ptala Boha, co se děje. Bůh jí řekl, že tam nemá jen jedno miminko, ale že tam má rovnou dvě - dvojčátka, a že se v bříšku pošťuchují, proto to Rebeka tak moc cítí. Řekl jí, že se takhle budou chlapečci pošťuchovat celý život a že každý bude úplně jiný. Také jí řekl, že až chlapci vyrostou, ten mladší bude silnější a důležitější a dokonce že ten starší bude tomu mladšímu sloužit. To bylo velice divné, protože tenkrát to bylo v rodinách vždy naopak - starší syn byl vždy ten nejdůležitější. Ale Bůh Rebece řekl, že s jejíma chlapečkama to bude jinak.
Když se pak miminka narodila, první vyšel z bříška chlapeček, který měl spoustu zrzavých vlásků a chloupků. Toho rodiče pojmenovali Ezau. Hned po něm se narodil druhý chlapeček, ten se jmenoval Jákob. Přesně jak Bůh předpověděl, bratři byli úplně rozdílní - jinak vypadali, jinak se chovali a také měli rádi úplně jiné věci. Ezau rád chodil do lesa a lovil zvěř, byl velice odvážný a to se moc líbilo tatínkovi Izákovi. Jákob zase rád trávil čas na pastvách s ovečkama nebo doma s maminkou, rád si s ní povídal a naučil se od ní moc dobře vařit.
Jednou, když Jákob zrovna uvařil svou vynikající čočkovou polévku, přišel Ezau z lesa, celý špinavý, vymrzlý a vyčerpaný a měl obrovitánský hlad. Doma byl ale jen Jákob a zrovna si pochutnával na své výborné horké polévce. Když Ezau svého mladšího bratra uviděl, zeptal se ho, jestli by mu nenalil také trochu té čočkové polévky. Jákob mu na to řekl, že mu polévku dá, ale jen pokud mu on za to dá na oplátku své prvorozenství.
Teď se asi ptáte, co je to to prvorozenství? Říkali jsme si už, že to dříve v rodinách chodilo jinak - bylo to tak, že syn, který byl prvorozený - to znamená, že se narodil jako první, tak ten dostal od svého tatínka spoustu majetku - dům, zvířata, pole a tak dále. Izák měl svému prvorozenému synu navíc předat i slib od Boha, který dal Bůh už před několika lety děděčkovi Abrahamovi, pamatujete? Takže když se Jákob Ezaua zeptal, jestli mu dá své prvorozenství, měl Ezau odpovědět: "Ne, to přece nejde! Nemohu ti jen tak dát ten důležitý Boží dárek." Jenže Ezau nemohl myslet na nic jiného než na svůj hlad a tak svému bratrovi řekl: "Klidně si ho vezmi, hlavně mi už dej tu výbornou horkou polévku, jinak umřu hlady". Ezau se rozhodl velice špatně a Bůh z toho byl moc smutný. Viděl, že Ezau nepochopil, jak moc důležitý je jeho slib.
Jenže ani Jákob nebyl bez chyby - jen poslouchejte, co pár let na to provedl! Jednoho dne, když už byl tatínek Izák starý a slepý, zavolal si svého prvorozeného syna Ezaua a požádal ho, aby šel do lesa, ulovil nějaké zvíře a uvařil mu z toho nějakou dobrotu. Chystal se mu totiž dát požehnání, protože byl prvorozený (pamatujete, co je to to prvorozenství?) - chtěl mu předat Boží slib, který on sám před tím dostal od svého tatínka Abrahama. Když to Rebeka slyšela, utíkala za Jákobem a řekla mu: "Tvůj otec se chystá požehnat tvému bratru Ezauovi. Já si ale myslím, že Boží slib bys měl dostat ty. Vím, že i ty si to přeješ, proto mě poslechni - dojdi pro dvě kůzláta a já z nich uvařím tatínkovo nejoblíbenější jídlo. Potom mu tu večeři odneseš ty a budeš předstírat, že jsi tvůj bratr Ezau." Toho se ale nejdřív Jákob bál. Řekl mamince: "Ale mami, Ezau je přece hodně chlupatý a já jsem úplně holý, co když na mě tatínek šáhne a pozná, že se ho snažím podvést?" Rebeka mu odpověděla: "Neboj se, zavážu ti kolem rukou a krku kozlí kůže." Na to Jákob řekl: "A co když tatínek pozná po čichu, že nejsem Ezau? On přeci jen voní jinak než já." Ale i s tím si uměla Rebeka poradit. Řekla mu: "Tak si na sebe vezmeš bratrovo oblečení." Jákob se i tak bál, ale doopravdy si moc přál dostat požehnání a Boží slib a tak maminku poslechl.
Představte si, že Rebece a Jákobovi jejich plán vyšel. Starý a slepý Izák si ničeho nevšiml a Jákobovi požehnal a předal mu prvorozenství a spolu s tím i drahocenný Boží slib. Umíte si asi představit, jak se Ezau strašne moc zlobil, když i on večer za Izákem přišel a požádal ho o své požehnání. Byl na svého bratra velice naštvaný a dokonce mu vyhrožoval, že ho zabije. Jákob musel tedy z domova utéct.
Když Jákob z domova utíkal, byl velice smutný. Uvědomil si, že už možná nikdy neuvidí svojí maminku, kterou měl moc rád. A bylo mu najednou hrozně líto, že podvedl svého tatínka a bratra. Uvědomil si, že i Bůh z něho musí být zklamaný. Říkal si: "Vždyť ale Ezau mi své prvorozenství prodal za misku polévky!" Ale ani to mu nepomáhalo. I přesto byl moc smutný a moc litoval, že něco tak špatného provedl.





JAK TO BYLO? Vytiskněte si obrázky (odkaz zde, obrázky jsou z krátkého filmu viz níže), vystřihněte je a kartičky schovejte po místnosti, např. v obálkách. Až je děti najdou, společně se na obrázky podívají a zkusí příběh sestavit a převyprávět tak, jak se stal.
Můžete takto i hodinu začít - děti najdou kartičky před vyprávěním příběhu a potom zkusí příběh sestavit a hádat, co se asi stalo.
S kartičkami si také můžete zahrát hru ZAPAMATOVAČKA (návod zde, dole).




1. Všichni čtyři hrdinové v tomto příběhu udělali velikou chybu - nedůvěřovali Bohu a dělali si věci po svém.
-Rebeka věděla, že Jákob jednou bude ten, kdo dostane Boží požehnání a jeho rodina bude vládnout nad rodinou svého staršího bratra Ezaua. Ona to věděla, protože jí to řekl sám Bůh - řekl jí přeci, že mladší syn, tedy Jákob, bude důležitější a že jednou bude vládnout nad starším Ezauem. Když uslyšela, že chce Izák předat požehnání Ezauovi, čekala s důvěrou, co udělá Bůh? Ne, místo toho se rozhodla vzít věci do svých rukou a navedla Jákoba, aby tatínka podvedl a získal požehnání pro sebe.
-Izák pravděpodobně o Božím slibu také od Rebeky slyšel, ale přesto řekl Ezuaovi, že právě jemu předá požehnání.
-Jak se provinil Ezau? (Nejdříve prodal své prvorozenství za misku polévky, i když věděl, že je prvorozenství v jeho rodině znamená i slib od Boha - nemyslel si, že je slib od Boha důležitý. A potom, když mu tatínek řekl, že mu požehná, měl mu odpovědět: "Ne, to nejde, já jsem své prvorozenství prodal Jákobovi")
-A jak se provinil Jákob? (Podvedl svého tatínka a lhal mu.)

Kdyby všichni Bohu důvěřovali a počkali, až on sám zařídí, aby Jákob dostal od Izáka požehnání tak, jak to Rebece řekl, když byli chlapci ještě v jejím bříšku, určitě by všechno dobře dopadlo. Ale konec tohoto příběhu je úplný opak dobrého, byla to hotová katastrofa - Maminka s tatínkem se určitě strašlivě pohádali. Ezau chtěl zabít Izáka. Izák se cítil podvedeně a nejspíš hrozně hloupě. Jákob musel utéct od své rodiny a určitě mu bylo líto, že je sám, nevěděl vůbec, co ho čeká.

2. Už jsi někdy udělal špatné rozhodnutí?
Každý někdy udělá špatné rozhodnutí. Je ale důležité se z chyby poučit a příště se rozhodnout jinak. Snažme se dělat věci tak, aby z nás měl Bůh radost. Můžeme si vždy řict: Jak by si to asi Bůh přál?




Hrnec s čočkovou polévkou - vytiskněte předlohu hrnce (odkaz zde) nebo dětem dejte papírový talíř, na který se potom nalepí čočka a obrázky jakékoliv zeleniny
Falešné chlupaté ruce - prostřihněte ruličku od toaletního papíru, na kterou nalepte falešné chlupy (vlna, vata, chlupatá látka,...)
Postavičky Jákoba a Izáka se vším, co k jejich příběhu patří :)







JÁKOB A EZAU - krátký kreslený příběh v angličtině (3 minuty)




Omalovánky k tématu najde zde, zde, zde a zde.

ABRAHAM

13. ledna 2016 v 11:11 |  STARÝ ZÁKON


Gn 12, 1-8, Gn 15,1-8; 18
Text v dětské verzi najdete zde



BABYLONSKÁ VĚŽ

11. ledna 2016 v 11:35 |  STARÝ ZÁKON
Genesis 10, 1-11, Genesis 11, 5-9
Text v détské verzi najdete zde.


1. Co bylo špatného na tom, že si lidé chtěli postavit vysokánskou věž, která by šahala až do mraků? (Chtěli ji postavit ke slávě Boha?)
2. Pamatujete si, co Bůh řekl Noemu a jeho synům, když vyšli po potopě z archy? Řekl jim "Ploďte a množte se a naplňte celou zemi." Poslechli lidé Boha? (Neposlechli. Chtěli si postavit jedno veliké město a žít tam všichni na jednom místě). Jak Bůh lidi za tuto neposlušnost potrestal? (Zmátl jim jazyky, rozptýlil je po celém světě a znemožnil jim tak pokračovat ve stavbě věže).

Pro dospělé k lepšímu porozumění tématu více zde.


NOEMOVA ARCHA

8. ledna 2016 v 16:51 |  STARÝ ZÁKON

Genesis 6 - 9
Text v dětské verzi je možné přečíst zde



ADAM A EVA

13. listopadu 2015 v 20:59 |  STARÝ ZÁKON
Genesis 2:4 - 3:24
text v dětské verzi je možné přečíst zde


STVOŘENÍ SVĚTA SHRNUTÍ

31. srpna 2015 v 17:27 |  STARÝ ZÁKON

Genesis 1:1 - 2:4
Text v dětské verzi je možné přečíst zde


7.DEN STVOŘENÍ - VŠE HOTOVO, DEN ODPOČINKU

14. srpna 2015 v 11:49 |  STARÝ ZÁKON
Genesis 2:1-4
Když bylo stvoření dokončeno, Bůh se podíval na celé své dílo. Měl z něj velikou radost. Sedmého dne si Bůh odpočinul. "Sedmý den bude zvláštní," řekl Bůh. "Bude to den odpočinku."

Sedmý den Bůh odpočíval. Tím nám ukazuje, že je správné si po práci odpočinout. To můžeme dětem připomenout, když si třeba odpoledne nechtějí jít lehnout . Bůh chce, abychom odpočívali, protože je to pro naše tělo a mysl důležité. Jen si musíme dát pozor na to, abychom neodpočívali až moc. I tady - jako jsme to viděli u celého stvoření - platí, že je nezbytné najít tu správnou rovnováhu.


Kam dál