Srpen 2015

STVOŘENÍ SVĚTA SHRNUTÍ

31. srpna 2015 v 17:27 STARÝ ZÁKON
Genesis 1:1 - 2:4
Úplně na počátku, ještě předtím, než měl svět tvar, byla všude naprostá prázdnota. Byla větší tma a větší chaos než za té nejbouřlivější noci na moři.
Uprostřed toho chaosu řekl Bůh: "Ať je světlo!" A ihned zazářilo světlo - jasné, čisté a nádherné. "To je dobré," řekl Bůh. "Světlo nazvu dnem a tmu nocí." To byl první den stvoření.
Druhý den Bůh vytvořil nebe, které se klene nad zemí, a třetí den oddělil zemi od moře. "Tak se mi to líbí," prohlásil Bůh. "A teď si přeji, aby se všude na zemi rozrostly nejrůznější rostliny." Vyrostla vysoká tráva, vykvetla a objevila se na ní semínka. Stromy se natáhly až k nebi a otevřely své květy světlu. Okvětní lístky pak opadaly a na stromech začalo dozrávat ovoce. "S tímto dnem jsem spokojený," zhodnotil ho Bůh. Čtvrtý den Bůh vytvořil jasné slunce, aby svítilo během dne, a noc osvětlil zářivým měsícem a hvězdami. Když pak rudozlaté slunce vstalo nad pátým dnem, řekl Bůh: "Chci, aby moře byla plná živých tvorů." Jen co to dořekl, objevili se nejrůznější vodní živočichové: plavali, potápěli se, vyskakovali nad hladinu a vrhali se do hlubin. "A teď si přeji, aby i vzduch byl plný živých tvorů," zvolal Bůh. A náhle tu byla celá hejna ptáků a jejich křídla vířila vzduchem. Cvrlikali, štěbetali, zpívali a pípali.
To všechno bylo velice dobré. Boží dílo ale ještě neskončilo.
Šestý den od stvoření světa začal úchvatnou písní: všichni ptáci vítali východ slunce. Bůh pošeptal zemi: "Chci, abys zajišťovala dostatek potravy i domov pro všechna zvířata, která stvořím. Travnaté pláně budou patřit bizonům, rejsci se budou ukrývat v tajných norách a tygři ve stínech pralesa. Stáda budou chodit k tůním." Bůh pak stvořil všechna zvířata. Každé mělo svůj vlastní tvar těla i zbarvení, svou vlastní divokost i moudrost.
"A teď je na čase stvořit člověka," řekl Bůh. "Lidé budou mými dětmi a já jim svěřím do péče vše, co jsem stvořil. I oni budou mít děti a časem osídlí celý svět. Ať půjdou kamkoli, svět jim bude poskytovat dostatek všeho, co budou potřebovat."

Když bylo stvoření dokončeno, Bůh se podíval na celé své dílo. Měl z něj velikou radost. Sedmého dne si Bůh odpočinul. "Sedmý den bude zvláštní," řekl Bůh. "Bude to den odpočinku."


7.DEN STVOŘENÍ - VŠE HOTOVO, DEN ODPOČINKU

14. srpna 2015 v 11:49 STARÝ ZÁKON
Genesis 2:1-4
Když bylo stvoření dokončeno, Bůh se podíval na celé své dílo. Měl z něj velikou radost. Sedmého dne si Bůh odpočinul. "Sedmý den bude zvláštní," řekl Bůh. "Bude to den odpočinku."

Sedmý den Bůh odpočíval. Tím nám ukazuje, že je správné si po práci odpočinout. To můžeme dětem připomenout, když si třeba odpoledne nechtějí jít lehnout . Bůh chce, abychom odpočívali, protože je to pro naše tělo a mysl důležité. Jen si musíme dát pozor na to, abychom neodpočívali až moc. I tady - jako jsme to viděli u celého stvoření - platí, že je nezbytné najít tu správnou rovnováhu.


6.DEN STVOŘENÍ - ZVÍŘATA A ČLOVĚK

12. srpna 2015 v 14:53 STARÝ ZÁKON
Genesis 1:24-27
Šestý den od stvoření světa začal úchvatnou písní: všichni ptáci vítali východ slunce. Bůh pošeptal zemi: "Chci, abys zajišťovala dostatek potravy i domov pro všechna zvířata, která stvořím. Travnaté pláně budou patřit bizonům, rejsci se budou ukrývat v tajných norách a tygři ve stínech pralesa. Stáda budou chodit k tůním." Bůh pak stvořil všechna zvířata. Každé mělo svůj vlastní tvar těla i zbarvení, svou vlastní divokost i moudrost.
"A teď je na čase stvořit člověka," řekl Bůh. "Lidé budou mými dětmi a já jim svěřím do péče vše, co jsem stvořil. I oni budou mít děti a časem osídlí celý svět. Ať půjdou kamkoli, svět jim bude poskytovat dostatek všeho, co budou potřebovat."
Když bylo stvoření dokončeno, Bůh se podíval na celé své dílo. Měl z něj velikou radost.5.DEN STVOŘENÍ - VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ A PTACTVO

11. srpna 2015 v 17:47 STARÝ ZÁKON
Genesis 1:20-23
Když pak rudozlaté slunce vstalo nad pátým dnem, řekl Bůh: "Chci, aby moře byla plná živých tvorů." Jen co to dořekl, objevili se nejrůznější vodní živočichové: plavali, potápěli se, vyskakovali nad hladinu a vrhali se do hlubin. "A teď si přeji, aby i vzduch byl plný živých tvorů," zvolal Bůh. A náhle tu byla celá hejna ptáků a jejich křídla vířila vzduchem. Cvrlikali, štěbetali, zpívali a pípali.
To všechno bylo velice dobré. Boží dílo ale ještě neskončilo.


4.DEN STVOŘENÍ - SLUNCE, MĚSÍC, HVĚZDY, OBDOBÍ A DNY

9. srpna 2015 v 17:20 STARÝ ZÁKON
Genesis 1:14-19
Čtvrtý den Bůh vytvořil jasné slunce, aby svítilo během dne, a noc osvětlil zářivým měsícem a hvězdami.

Tento den je velice zajímavý a významný. Bůh stvořil světlo už první den, ale až čtvrtý den stvořil slunce, které vytváří světlo tak, jak ho známe dnes my. Je to úžasná připomínka toho, jak je Bůh mocný, když až do čtvrtého dne vytvářel světlo jen sám ze sebe.


3.DEN STVOŘENÍ - ODDĚLENÍ ZEMĚ OD MOŘE, STVOŘENÍ ROSTLIN A STROMŮ

9. srpna 2015 v 11:27 STARÝ ZÁKON
Genesis 1:9-13
Třetí den oddělil Bůh zemi od moře. "Tak se mi to líbí," prohlásil Bůh. "A teď si přeji, aby se všude na zemi rozrostly nejrůznější rostliny." Vyrostla vysoká tráva, vykvetla a objevila se na ní semínka. Stromy se natáhly až k nebi a otevřely své květy světlu. Okvětní lístky pak opadaly a na stromech začalo dozrávat ovoce. "S tímto dnem jsem spokojený," zhodnotil ho Bůh.

2.DEN STVOŘENÍ - ROZDĚLENÍ VOD, STVOŘENÍ OBLOHY

8. srpna 2015 v 16:50 STARÝ ZÁKON

Genesis 1:9-13
Druhý den Bůh vytvořil nebe, které se klene nad zemí.


1.DEN STVOŘENÍ - AŤ JE SVĚTLO

6. srpna 2015 v 21:39 STARÝ ZÁKON
Úplně na počátku, ještě předtím, než měl svět tvar, byla všude naprostá prázdnota. Byla větší tma a větší chaos než za té nejbouřlivější noci na moři. Uprostřed toho chaosu řekl Bůh: "Ať je světlo!" A ihned zazářilo světlo - jasné, čisté a nádherné. "To je dobré," řekl Bůh. "Světlo nazvu dnem a tmu nocí." To byl první den stvoření.

Na úplném počátku stvořil Bůh nebe a zemi, ale všude byla tma a prázdnota, a tak Bůh stvořil světlo. Je důležité aby dětem bylo jasné, že první den Bůh stvořil světlo, ale slunce stvořil až později.