ABRAHAM

13. ledna 2016 v 11:11 |  STARÝ ZÁKON

BŮH VOLÁ ABRAHAMA
Gn 12, 1-8
Abraham byl pastýř. Bůh k němu promluvil: "Vyjdi! Vytáhni ze svého domova od svých příbuzných, z domu svého otce. Jdi do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe velký národ. Požehnám ti a tvé jméno bude velké. Na tobě všichni lidé poznají, co znamená být požehnaný. Všem, kteří ti přejí dobré, přeju i já dobré. Všechny, kteří ti přejí zlé, prokleju. V tobě budou požehnáni všichni lidé."
Abraham vyšel, jak mu Bůh přikázal. Bylo mu sedmdesát pět let. Vzal s sebou svou ženu Sáru, synovce Lota, všechna svá zvířata a všechny, kdo pro něj pracovali. Abraham šel do země, kterou Bůh slíbil jemu a jeho dětem. Do dobré a úrodné země, do země Kenaan. Tam postavil Abraham svému Bohu oltář.

BOŽÍ SMLOUVA S ABRAHAMEM
Gn 15,1-8; 18
Jedné noci mluvil Bůh s Abrahamem. Řekl: "Neboj se: Budu tě chránit a učiním tě bohatým." Abraham odpověděl: "K čemu je mi bohatství, když mi odpíráš to nejdůležitější: Nemám syna, který by byl mým dědicem a který by nesl dál mé jméno." Avšak Bůh vyvedl Abrahama před stan: "Pohleď vzhůru k nebi. Pohleď na hvězdy. Tolik synů a dcer budeš mít", Abraham uvěřil Bohu a Bůh jeho víru uznal.
Abraham rozbil svůj stan u dubů v Mamre. Za poledne seděl ve vchodu do stanu. Tu spatřil tři muže, kteří přicházeli. Abraham vstal a běžel jim naproti: "Nepřejděte mě. Pojďte a odpočiňte si." Abraham dal cizincům k jídlu máslo a mléko, maso a chléb. Po jídle se jeden z hostů zeptal: "Abrahame, kde je tvá žena Sára?" Abraham odpověděl: "Je ve stanu." Ale cizinec řekl: "Příští rok v tuto dobu zase přijdu. Tvá žena Sára bude mít syna."
Sára stála za Abrahamem ve stanu. Slyšela, co cizinec říkal. Smála se a myslela si: "Cizinec asi neví, jak jsem stará; také Abraham už je starý." Ale cizinec se zeptal: "Copak je u Boha něco nemožné?"

ABRAHAMOVA VÍRA
Bůh dodržel svůj slib. Sára, stará žena, se stala matkou. Abraham, starý muž, se stal otcem a dostal dědice. Sára a Abraham dali synovi jméno, které mu určil sám Bůh: Izák, tzn.: ať se Bůh laskavě usmívá. A Izák rostl.
Bůh chtěl Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: "Vezmi syna, svého jediného, kterého miluješ, a přines mi ho jako zápalnou oběť." Ráno vzal Abraham osla a naložil na něj dříví. Pak zavolal své služebníky a syna. Tři dny šli až k jedné hoře. Tam nechal Abraham služebníky a osla. Řekl jim: "Zůstaňte zde. Izák se mnou půjde na horu. Až se pomodlíme a přineseme oběť, vrátíme se." Izák nesl dříví. Abraham nesl nůž: a nádobu se žhavým uhlím. "Otče," řekl Izák, "máme dříví a oheň. Avšak nemáme žádnou oběť." "Bůh se o to postará," odpověděl Abraham. Na hoře postavil Abraham oltář z kamení. Nahoru naložil dříví. Potom svázal svého syna Izáka a položil jej na dříví. Vzal nůž.
Tu uslyšel hlas: "Abrahame: Nedělej chlapci nic zlého: Ukázal jsi mi, jak mě posloucháš a jak mi důvěřuješ. Byl jsi hotov dát mi Izáka - svého jediného syna." Když se Abraham rozhlédl, spatřil berana, který se zachytil v houští. Položil zvíře na oltář a přinesl Bohu oběť. Pak sešel s Izákem dolů.
1. Co chtěl na začátku příběhu Bůh po Abrahamovi? (aby odešel ze svého města a od svých příbuzných a usadil se úplně někde jinde). Jak asi muselo být Abrahamovi, když musel opustit svůj domov a přátele?
Abraham ale celým svým srdcem věřil Bohu, věřil, že ho v nové zemi čeká něco lepšího a věrně Boha následoval.
Bůh chce, aby i my jsme ho následovali věrně a vždy. Zahrajeme si na to - jeden z nás bude velitel, ostatní si stoupnou za něho (uděláme hada) a budou ho následovat po místnosti a dělat vždy přesně to, co dělá on (sedneme si, vyskočíme, otočíme se, zakřičíme "Šalom",...)
Krásná aktivita pro děti se stanem zde (8.2.1. pro předškolní děti)
Abrahamova naprostá víra v Boha je jasně vidět i na konci příběhu, kdy byl odhodlaný obětovat Bohu svého syna, kterého si tak moc přál. Myslím, že Abraham věděl, že když Bůh uvidí jeho oddanost, Izákův život ušetří, což se také stalo.

2. Co Bůh Abrahamovi slíbil, i když se to zdálo úplně nemožné? (že bude mít velké jméno, že mu dá syna - i když jeho žena už byla stará, že z jeho rodiny vzejde velký národ, a že v Abrahamovi budou všichni lidé požehnaní - Ježíš byl Abrahamovým potomkem). To jsou veliké sliby. Splnil Bůh svůj slib?
Bůh plní své sliby úplně vždycky a i my bychom měli své sliby vždy plnit. Už se ti někdy stalo, že ti někdo něco slíbíl a potom to nesplnil? Jak ti bylo? A stalo se ti někdy, že jsi nesplnil svůj slib ty?
Důležité je ale dělat takové sliby, které můžeme splnit.
Zahrajeme si na to - jeden člověk říká všelijaké možné i nemožné sliby (např. pomůžu ti uklidit hračky, rozdělím se s tebou o svou čokoládu, půjčím ti tatínkovo auto, přičaruju ti veliký nos) a děti reagují podle toho, jestli je možné pro nás děti takový slib potom splnit (např. zatleskají) nebo ne (např. zadupají).


Abrahamovo zavazadlo - co si asi Abraham vzal s sebou do nové země? (viz také pracovní list dole)
zelený stan s Abrahamem a Sárou
Abrahamův velbloud - tělo velblouda tvoří obálka, do které můžeme schovat věci, které si Abraham vzal s sebou na cestu do nové země. Nápady na tvorbu obálky zde, zde a zde.


PROJEKTY NA JEMNOU MOTORIKU:
bíložluté hvězdy - na černý papír předmalujte obrysy hvězd a nechte děti, ať je "vyťupkají" pomocí uchošťourů namočených v temperách (více pod odkazem)
Abraham počítá hvězdy - práce se samolepkama, podrobný fotonávod pod odkazem
noční obloha na poušti - práce se šmirglpapírem, alobalem a samolepkama. Výborný nápad na rozvoj jemné motoriky je předmalovat dětem, kam mají samolepky hvězd nalepit.

PRACOVNÍ LISTY K TÉMATU ABRAHAM:
Omalovánky k tématu najde zde, zde, zde, zde, zde a zde.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama